وردپرس واقعی

مهرشاد درزی ، توسعه دهنده وردپرس
وردپرس یک تنها جعبه نگهداری اطلاعات و محتواست نیست.
در آکادمی وردپرس واقعی یاد میگیری چگونه ایده های بزرگ خود را در هسته وردپرس به شکل حرفه ای و استاندارد در پلتفرم های مختلف پیاده سازی کنی.
0