ساعات پایانی تخفیف ویژه 50 درصدی افزونه و دوره های آموزشی به مناسبت بلک فرایدی (جمعه سیاه)